Játékszabályzat

„Nyerje vissza beavatkozásának árát!”

 

1. Szervezés és lebonyolítás:

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója Dr. Rose Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., Adószám: 13552143-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-861189) (továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Budapest Plasztikai Intézet honlapján.

2. Részvételi szabályzat:

A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a nyereményjáték időtartama alatt a Budapest Plasztikai Intézet bármely plasztikai- vagy esztétikai beavatkozására jelentkeznek és a szolgáltatási szerződés aláírása mellett a teljes szolgáltatási díjat a nyereményjáték ideje alatt befizetik, illetve kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy a nyereményjátékban részt szeretnének venni, valamint minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit.

A nyereményben nem részesülhetnek a Dr. Rose Egészségügyi Szolgáltató Kft. alkalmazottai, valamint azok, a törvényben meghatározott közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje:

A nyereményjáték 2018. július 23 – 2018. augusztus 31-ig tart.

4. A nyereményjáték menete:

A nyereményjáték során a nyereményjáték ideje alatt szerződést aláíró, és a teljes szolgáltatási díjat befizető páciensek a szerződés aláírásakor, a tanácsadónőktől kapott nyereményszelvény kitöltésével tudnak a játékban részt venni. Továbbá a szolgáltatási szerződésben vállalt beavatkozásnak 2018. december 31-ig meg kell valósulnia.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

Nyeremény: A játékban résztvevők között 1 fő visszanyeri a szolgáltatási szerződésben szereplő beavatkozás teljes árát, amelyet átutalással vagy készpénz kifizetésével kap meg a nyertes.

A sorsolás közjegyző jelenlétében 2018. szeptember 10-én 10 órakor kerül lebonyolításra a Dr. Rose Magánkórházban, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. szám alatt. A sorsoláson 1 fő nyertest és 3 fő tartaléknyertest kerül kisorsolásra, akik a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az eredetileg sorsolt nyertes, valamint a sorban előttük álló tartaléknyertes a nyereményre bármilyen okból nem jogosult.

A nyertest a sorsolás követő 5 munkanapon belül telefonon vagy e-mailben értesítjük. A kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül a kiértesítésben megadott elérhetőségek valamelyikén jelentkeznie kell nyereményéért és nyilatkoznia kell, hogy nyereményét milyen módon szándékozik átvenni.

Amennyiben a megadott határidőn belül nem jelentkezik, illetve a nyeremény átvételének módjáról nem nyilatkozik, abban az esetben a sorrendben utána sorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

6. Adatkezelés:

A nyereményjáték után, a sorsolást követően a kitöltött nyereményszelvények megsemmisítésre kerülnek, az azon szereplő adatok (név, telefonszám, E-mail cím) nem kerülnek felhasználásra.

Dr. Rose Egészségügyi Kft.

Kelt: 2018. július 13.